Ju duhet të jetë regjistruar në për të dorëzuar një Listim